Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, 022 877 38 72, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Projekt „Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) – etap I” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)" otrzymał dofinansowanie z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - www.lakawarszawska.pl Kliknij teraz!

O nas...

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy, zwany dalej Zarządem Mienia działa na podstawie:
1.Uchwały Nr LXI/1742/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej m. st. Warszawy, Zarządu Mienia Polikwidacyjnego.
2. Uchwały Nr XVI/90/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej m. st. Warszawy, Zarządu Mienia Polikwidacyjnego.
3.Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155; poz. 1014).
4.Statutu.

więcej...>

Ogłoszenie:

Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa

oferuje do najmu:
więcej...>
Informacje w sprawie można uzyskać pod nr telefonu:
836-94-02 lub 836-19-91
fax: 836-80-61


bądź pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]

Aktualności

Mamy stronę WWW!

Zarząd Mienia m. st. Warszawy informuje, że  prowadzi na bieżąco aktualizacje swojej  witryny internetowej. Prezentujemy na niej bieżące informacje związane z działalnością naszego urzędu. Zapraszamy!

Oferta najmu

Warszawa:


więcej...>


projekt: Tomasz Lep