Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw..pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


RekrutacjaZarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa
Ogłoszenie

Warszawa 06.02.2017Wyniki naboru

Radca Pawny w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Ogłoszenie

Warszawa 05.12.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa

Ogłoszenie

Warszawa 28.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 26.09.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 26.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa)

Ogłoszenie

Warszawa 12.09.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 07.09.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 07.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 05.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Inwestycji i Remontów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 06.06.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Prawno - Windykacyjnym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 16.05.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 14.03.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Prawno - Windykacyjnym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 14.03.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Referenta w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie cz.1
Ogłoszenie cz.2

Warszawa 14.03.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko w branży instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW).

Ogłoszenie

Warszawa 26.10.2015Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. utrzymania i pielęgnacji terenów nad Wisłą w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Ogłoszenie

Warszawa 21.08.2015Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Zarządzania Mieniem.
Ogłoszenie

Warszawa 07.04.2015
Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych w OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - Osłabienie kondycji nawłoci i klonu jesionolistnego na warszawskim odcinku doliny Wisły przez odtworzenie cennych przyrodniczo łąk zalewowych”
Ogłoszenie

Warszawa 24.03.2015

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Zarządzania Mieniem
Ogłoszenie

Warszawa 16.03.2015

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w dziale Nadzoru Inwestorskiego
Ogłoszenie

Warszawa 16.03.2015

Wyniki naboru
Warszawa 16.01.2015

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych w OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - Osłabienie kondycji nawłoci i klonu jesionolistnego na warszawskim odcinku doliny Wisły przez odtworzenie cennych przyrodniczo łąk zalewowych.

Ogłoszenie

Warszawa 30.12.2014

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych w OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - Osłabienie kondycji nawłoci i klonu jesionolistnego na warszawskim odcinku doliny Wisły przez odtworzenie cennych przyrodniczo łąk zalewowych.
Ogłoszenie

Warszawa 24.04.2014

Stanowisko ds. utrzymania i pielęgnacji terenów nad Wisłą w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Ogłoszenie

Warszawa 31.03.2014

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Prawno - Windykacyjnym
Ogłoszenie

Warszawa 25.11.2013

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Inwestycji i Remontów:
Specjalista w zakresie budownictwa ogólnego

Ogłoszenie

Warszawa 25.10.2013

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Dziale Nadzoru Inwestorskiego

Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko urzędnicze w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły - koordynatora działań infrastrukturalnych ( specjalisty w zakresie budownictwa ) dla realizacji programu, projektu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)

Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko urzędnicze w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły - koordynatora działań infrastrukturalnych ( specjalisty w zakresie budownictwa ) dla realizacji programu, projektu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)

Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 roku

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Prawno-Windykacyjnym

Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 roku

Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie:
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnika ds. realizacji programu, projektu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)

Ogłoszenie

Zarządzenie

Warszawa 25.03.2013

Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie:
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: specjalisty z uprawnieniami w branży instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Ogłoszenie

Warszawa 25.03.2013

Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie:
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Inwestorskiego

Ogłoszenie

Warszawa 25.03.2013

Rozstrzygnięcie konkursu

Zmiana zarządzenia nr 01/2013 Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawyw sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych. Zmiana zarządzenia


Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Ogloszenie

Warszawa 07.01.2013

Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego Referenta w Dziale Księgowo-Budżetowym

Ogloszenie

Warszawa 17.12.2012Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                              zamieszczono 12.11.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. realizacji programu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                              zamieszczono 08.10.2012 r.


UWAGA!
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do postępowania konkursowego został przedłużony do dnia 02 listopada br. Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych został ustalony na dzień 05 listopada br.
                                                                                                                              zamieszczono 23.10.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Kierownik Działu Administrowania Mieniem
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 14.08.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Główny Specjalista w zakresie prawno-windykacyjnym
Ogłoszenie - plik docx
                                                                                                                                 zamieszczono 23.04.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodocišgowych i kanalizacyjnych
Ogłoszenie - plik docx
                                                                                                                                 zamieszczono 23.04.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Specjalista w zakresie budownictwa ogólnego
Ogłoszenie - plik docx
                                                                                                                                 zamieszczono 23.04.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: specjalista w zakresie budownictwa ogólnego
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.3.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: specjalista w branzy instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.3.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: brany instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.3.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WODNEGO I MELIORACJI
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 30.1.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 30.1.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Zarządza nia Mieniem
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 7.11.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Ogłoszenie - plik pdf

Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 24.10.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.09.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Koordynator działan infrastrukturalnych dla projektu Warszawski Węzeł Wodno Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike & sail)
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 17.08.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Zarzšdzania Mieniem
Ogłoszenie - plik pdf
Protokół - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 17.08.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w zakresie budownictwa wodnego i melioracji w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 13.06.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i wdrozenia projektów zagospodarowania nabrzezy Wisły w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 13.06.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Zarządzania Mieniem w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 18.05.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 09.05.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 09.07.2010 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i pielęgnacji terenów nad Wisłą w Dziale ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły
Ogłoszenie - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 11.03.2010 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze ds. budownictwa wodnego i hydrologii w Dziale ds. Zagospodarowania Nabrzezy Wisły.
Ogłoszenie - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 10.03.2010 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza wynik naboru na samodzielne jednoosobowe stanowisko radca prawny w Zarzšdzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Otwarcie kopert - plik pdf
Rozmowa kwalifikacyjna - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 09.09.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody i œrodowiska rzeki Wisły w Dziale ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły
Szczegóły - plik pdf
Opis - plik pdf (216kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 18.05.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko na samodzielne jednoosobowe stanowisko radca prawny w Zarzšdzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf
Opis - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 30.07.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na samodzielne jednoosobowe stanowisko radca prawny w Zarzšdzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (230kb)...
Opis - plik pdf (110kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 09.02.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Referenta w Dziale ds. Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (160kb)...
Opis - plik pdf (120kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 02.02.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w Dziale Nadzoru Inwestorskiego w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (116kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 19.01.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Dziale Inwestycji i remontów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (116kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 19.01.2009 r.